Membranbälge Edge Welded Bellows
Kontakt
USA – Kanada MEWASA Repräsentant - North America Ira Miller MEWASA NA 7570 E. La Cienega Drive Tucson, AZ 85715 Tel.: 520 389 0067 e-Mail: i.miller@mewasa.ch URL: www.mewasa.ch
ISRAEL MEWASA Repräsentant Akiva Goren MEWASA-Israel P.O. Box 9 IL - Har Adar 90836 Tel.: +972 (52) 473 5233 Fax: +972 (2) 534 5476 e-Mail: a.goren@mewasa.ch URL: www.mewasa.ch
Singapur MEWASA Repräsentant Andy Neo EWASA Trading & Services 2 Venture Drive #11-15 Vision Exchange SG-608526 Singapur Tel.: +65 6765 7975 e-Mail: ewasa@singnet.com.sg
Frankreich / Italien / Spanien / Belgien / Luxemburg MEWASA Repräsentant Jean Luc Diat Flex Equipements 5, Rue des Cerisiers ZI. De L‘Eglantier F - 91090 LISSES (Paris) Tel.: +33 (0)160 882481 Fax: +33 (0)160 889336 e-Mail: jl.diat@flex-equipements.fr URL: www.mewasa.ch
MEWASA AG Hauptsitz MEWASA AG Straubstrasse 11A CH-7323 Wangs Tel : +41 (0)81 720 4880 Fax: +41 (0)81 720 4881 e-Mail: info@mewasa.ch URL: www.mewasa.ch
Membranbälge Edge Welded Bellows
Kontakt